Verlies in beeld

Bij het expertisecentrum Omgaan met Verlies in Heeze heb ik de meerdaagse training ‘Verlies in Beeld’ gevolgd.

Verlies in beeld is een methodiek waarbij met behulp van duplo-poppetjes en andere materialen de verliessituatie van de (rouwende) cliënt wordt verbeeld. In rouwbegeleiding en –therapie is het geschikt voor alle leeftijden zowel voor kinderen, jongeren en volwassen. Het is inzetbaar bij vele vormen van rouw. Ik noem er een aantal : bij ziek zijn en overlijden, verlies van gezondheid, verlies van je werk, bij echtscheiding. Deze methodiek is een sterk visuele taal en daardoor voor in mijn praktijk een duidelijke en laagdrempelige aanvulling op de verbale communicatie en het lezen van lichaamstaal. Deze beeldtaal spreekt vaak veel krachtiger en duidelijker dan woorden.